Töökuulutused

Otsime oma meeskonda ambitsioonikat müügiosakonna juhatajat

Mitteaktiivne

Tule kandideerima innovatiivsesse, hoogsalt arenevasse ja energiavaldkonna kiirete muutustega kaasa liikuvasse Solar Wheel OÜ meeskonda.

Oled Solar Wheel OÜ võtmemeeskonna liige. Sinu ülesandeks on Solar Wheel OÜ müügi- ja turundustegevuse korraldamine, müügiprotsessi ja -meeskonna juhtimine ja arendamine, ettevõtte juhtkonna poolt seatud müügieesmärkide saavutamine ja panustamine ettevõtte arengusse.

Ootame Sinult

 • eelneva müügitöö kogemust vähemalt 5 aastat soovitavalt energiavaldkonnas;
 • meeskonna juhtimise kogemust;
 • kõrghariduse olemasolu;
 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • eesti ja inglise keele oskust kõrgtasemel, kasuks tuleb ka vene keele oskus;
 • tööks vajalike arvuti- ja haldusprogrammide tundmist;
 • konfidentsiaalsust, vastutustundlikkust, avatud suhtlemist ja empaatiavõimet;
 • aja planeerimise oskust, organiseeritust, täpsust ja süsteemsust;
 • initsiatiivikust, leidlikkust ja head pingetaluvust;
 • tahet ja julgust muutuda ja areneda – omandatud oskusi igapäevatöös rakendada ning uusi teadmisi omandada;
 • B-kategooria juhilubade olemasolu;
 • valmisolekut lähetusteks Eesti siseselt ja välismaale.

Sinu tulevase töö sisu on

Solar Wheel OÜ müügi- ja turundustegevuse korraldamine, müügiprotsessi ja -meeskonna juhtimine ja arendamine, ettevõtte juhtkonna poolt seatud müügieesmärkide saavutamine, sh:

 • aktiivse müügi korraldamine, müügihaldus, sh. hinnapakkumiste koostamine, kliendisuhtlus ja lepingute koostamine;
 • müügitöö uute klientide leidmiseks k.a välisturud;
 • müügiprotsessi elluviimine, meeskonna juhendamine ja pidev parendamine;
 • müügiosakonna juhtimine, meeskonna operatiivküsimuste lahendamine, sissetulevate päringute haldamine ja jälgimine;
 • ettevõtte turundusstrateegia väljatöötamine ja arendamine koostöös ettevõtte juhtkonnaga, kokkulepitud turunduseesmärkide saavutamise tagamine;
 • klienditeeninduse strateegia väljatöötamine ja teenuste arendamine koostöös klientidega;
 • kõrvalekallete käsitlemine, muudatuste juhtimine, klientide nõustamine;
 • ettevõtte esindamine messidel ning müüki ja turundust toetavate infomaterjalide ja infosüsteemide väljatöötamisse panustamine;
 • osalemine ettevõtte strateegia väljatöötamises ja elluviimises.

Pakume Sulle

 • meeldivat töökeskkonda ja sisseelamiseks vajalikku tuge;
 • paindlikku ja arengut soosivat juhtkonda ning ühtehoidvat meeskonda;
 • konkurentsivõimelist ja tulemustele vastavat töötasu;
 • eneseteostus -ja arenemisvõimalusi ettevõtte grupi sees;
 • regulaarseid põnevaid ja mitmekülgseid ühistegevusi, kuhu kõik on oodatud peredega;

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töökoht: Riia 181A, Tartu

Palume saata CV ja motivatsioonikiri (1lk) e-mailile: info@diotech.ee.